+ Create new tricision Login 

LoginForgot password?

First visit? Sign-up now!

By continuing you accept the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Mitä kestävässä tehostamisessa tulee ottaa huomioon?

Kestävässä tehostamisessa pellonkäyttöä optimoidaan kohdentamalla tuotantopanokset oikein: tarvittaessa lisäämällä niitä korkeatuottoisilla lohkoilla ja taas vähentämällä heikkovasteisilla lohkoilla.

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tuotannon tehostamisella on mahdollista pienentää satokuiluja hyvätuottoisilla pelloilla ja laajaperäistää huonommin tuottavat tai kaukaisemmat pellot esimerkiksi viherlannoitusnurmiksi, reuna-alueiksi, luonnonhoitopelloiksi tai riistapelloiksi. Näillä toimilla voidaan saavuttaa mm. ilmastohyötyjä, kun voimakkaasti muokattavan peltoalan osuus vähenee ja ympärivuotisen kasvillisuuden osuus kasvaa. Nämä muutokset tukevat myös monimuotoisuuden ylläpitoa maataloussektorilla.

Lue lisää: www.opal.fi/hanke
Katso videot kestävästä tehostamisesta: http://bit.ly/2wEdLwe

Toivomme, että vastaatte kyselyyn omalla etunimellä ja tittelillä (esim. opiskelija, virkamies, tutkija, viljelijä). Jos edustat jotain järjestöä toivomme myös, että mainitset asian. Voitte myös vastata kyselyyn suuremmalla joukolla yhdessä ideoiden! Voit vastata kaikkiin tai vain yhteen kysymykseen.

Ideoinnin lisäksi voit argumentoida omien tai muiden ideoiden hyviä ja huonoja puolia, tykätä argumenteista sekä äänestää ideoita. Voit myös rekisteröityä ilmaiseksi Tricider-alustalle ja tilata päivitykset kyselyn etenemisestä sekä saada lopuksi yhteenveto tuloksista.

Jos haluat osallistua arvontaan, osallistu joukkoistamiseen ensin Tricider-alustalla ja lähetä sen jälkeen ideasi osoitteeseen: vera.kauppinen@luke.fi. Kaikkien ideoita lähettäneiden kesken arvotaan kaksi 25 € arvoista lahjakorttia ruoka- ja vähittäistavarakauppaan.

Odotamme innolla sinun näkemyksiäsi ja ideoitasi hankkeeseen!


saved

The tricision was completed. Here is the result:

Tehostaminen ei saa tarkoittaa liian "siistiä" ja hoidettua
by Työpaja 22.8.
 
Monimuotoisuus ja hoitamattomuus on hyvä asia
by Työpaja 22.8.
1
 
Monimuotoinen viljely on myös tärkeää tehostamista. Esim sekaviljelyllä (monilla komponenttikasve... more
by Anna, tutkija
1
 
Vaarana optimoinnissa on tosiaan taloudellisen optimoinnin ylikorostuminen.
by Tapani Veistola
2
Eeva-Liisa, tutkija
Tapani Veistola
Tehostaminen sanana aiheuttaa negatiivisia mielleyhtymiä
by Työpaja 22.8.
 
Maankäytön optimointi on parempi termi.
by Työpaja 22.8.
1
2
O-P
Tapani Veistola

Further ideas

Ideas
Pros and cons
 
Votes
Sekä viljelijöiden että laajemmin yhteiskunnan ja ympäristön hyöty tulee ottaa huomioon.
by Työpaja 22.8.
 
Viljelijät hyötyvät paremmasta tiedosta maistaan. Ympäristötoimia voi tulla helpommaksi kohdentaa.
by Tapani Veistola
1
Tapani Veistola
Ei pidä ohjata liikaa/turhaan, vaan panostaa vapaaehtoisuuteen
by Työpaja 22.8.
 
Vapaaehtoisuus ylläpitää motivaatiota, jonka avulla aito muutos on mahdollista saavuttaa
by Anna, tutkija
 
Ohjauskeinoilla voidaan myös ohjata yhteiskunnan toivomiin suuntiin (säädös, täydentävät ehdot, e... more
by Tapani Veistola eNGO
1
Anna
Päätöksiä tehdään monella tasolla - ohjaus- ja kannustinjärjestelmä tulee olla aktivoiva ja osallistava - absoluuttisen tehokkuuden kustannuksellakin.
by Kaj Granholm
1
Anna
Lähtötiedoissa tärkeä luontotiedot, päästölähteet yms. jotta nitä voitaisiin myös seurata.
by Tapani Veistola eNGO
1
Eeva-Liisa, tutkija
Iso haaste on että tehostaminen on tuotantolähtöistä, kun pitäisi päästä kokonaisvaltaisempaan näkemykseen ruokapolitiikasta.
by Tapani Veistola eNGO
1
Eeva-Liisa, tutkija
Tarvitseeko kaikkea tehostaa, esim. maidon- tai eläintuotantoa?
by Työpaja 22.8.
Jos samalla pitäisi pyrkiä vähentämään eläin- ja maitotuotteiden kulutusta ympäristön kestävyyden... more
 
Erittäin tärkeä asia pohtia. Kuvittelin vain pellontuotantoa tässä tapauksessa, mutta on tärkeää ... more
by Anna, tutkija
 
Tuotannon optimoinnilla ei päästä kuluttajan käytökseen kuten lihansyönnin vähentämiseen, se vaat... more
by Tapani Veistola
0
Poliittiset ohjauskeinot ovat ristiriitaisia
by Työpaja 22.8.
0
Kestävän tehostamisen periaate toimii paremmin informaatio-ohjauksena
by Työpaja 22.8.
 
Ei välttämättä. Ylhäältä tuleva ohjaus saattaa olla vähän elähtänyttä. Taloudellinen ja laillinen... more
by Anna, tutkija
 
Opal on juuri informaatio-ohjausta, tiedon tuottamista viljelijälle.
by Tapani Veistola
0
Viljelijöiden käyttäytyminen ja reagointi ohjauskeinoihin
by Työpaja 22.8.
esimerkiksi viljelijät muokkasivat nurmet ennen pysyvän nurmen velvollisuuden voimaantuloa vältty... more
0
Miten kasvinsuojeluaineiden käyttö suhteutuu optimointiin?
by Anna
Onko tärkeämpää tuottaa mahdollisimman ilmastokestävästi paljon ruokaa silläkin uhalla että käyte... more
 
Optimoinnissa pitäisi pistää samalle viivalle myös biodiversiteetti, vesiensuojelu yms. Ei vain s... more
by Tapani Veistola
0
Satoisuus on helppo, kun se tuo lisää tuloja. Mutta muiden asioiden hinnoittelu ja pisteyttäminen tärkeää!
by Tapani Veistola
0
Optimointi voi edistää myös uusjakoja ja maataloustoiminnan alueellista suunnittelua myös maakunta/valtakunta-tasoilla.
by Tapani Veistola
0

Comments

http://www.tricider.com/brainstorming/2aluTRTmmBJ