+ Create new tricision Login 

LoginForgot password?

First visit? Sign-up now!

By continuing you accept the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Mitä haasteita/ongelmia on kestävässä tehostamisessa?

Kestävässä tehostamisessa pellonkäyttöä optimoidaan kohdentamalla tuotantopanokset oikein: tarvittaessa lisäämällä niitä korkeatuottoisilla lohkoilla ja taas vähentämällä heikkovasteisilla lohkoilla.

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tuotannon tehostamisella on mahdollista pienentää satokuiluja hyvätuottoisilla pelloilla ja laajaperäistää huonommin tuottavat tai kaukaisemmat pellot esimerkiksi viherlannoitusnurmiksi, reuna-alueiksi, luonnonhoitopelloiksi tai riistapelloiksi. Näillä toimilla voidaan saavuttaa mm. ilmastohyötyjä, kun voimakkaasti muokattavan peltoalan osuus vähenee ja ympärivuotisen kasvillisuuden osuus kasvaa. Nämä muutokset tukevat myös monimuotoisuuden ylläpitoa maataloussektorilla.

Lue lisää: www.opal.fi/hanke
Katso videot kestävästä tehostamisesta: http://bit.ly/2wEdLwe

Toivomme, että vastaatte kyselyyn omalla etunimellä ja tittelillä (esim. opiskelija, virkamies, tutkija, viljelijä). Jos edustat jotain järjestöä toivomme myös, että mainitset asian. Voitte myös vastata kyselyyn suuremmalla joukolla yhdessä ideoiden! Voit vastata kaikkiin tai vain yhteen kysymykseen.

Ideoinnin lisäksi voit argumentoida omien tai muiden ideoiden hyviä ja huonoja puolia, tykätä argumenteista sekä äänestää ideoita. Voit myös rekisteröityä ilmaiseksi Tricider-alustalle ja tilata päivitykset kyselyn etenemisestä sekä saada lopuksi yhteenveto tuloksista.

Jos haluat osallistua arvontaan, osallistu joukkoistamiseen ensin Tricider-alustalla ja lähetä sen jälkeen ideasi osoitteeseen: vera.kauppinen@luke.fi. Kaikkien ideoita lähettäneiden kesken arvotaan kaksi 25 € arvoista lahjakorttia ruoka- ja vähittäistavarakauppaan.

Odotamme innolla sinun näkemyksiäsi ja ideoitasi hankkeeseen!


saved

The tricision was completed. Here is the result:

Miten kestävä tehostaminen huomioon ottava tukijärjestelmä rakennetaan?
by Työpaja 22.8.
 
Suoralla tuella ympäristökorvauksia suurempi vaikutus
by Työpaja 22.8.
 
Suorista tuista pitäisi (muutenkin) päästä eroon ja kohdentaa paremmin.
by Tapani Veistola eNGO
1
Eeva-Liisa, tutkija
Ekosysteemipalveluita on vaikea vertailla
by Työpaja 22.8.
vaarana liian helppo ratkaisu, kun keskitytään esimerkiksi päästöjen vähentämiseen ja unohdetaan ... more
 
Erittäin tärkeää miettiä! Parhaita ovat ratkaisut, jotka tukee molempia päämääriä, mutta aina sel... more
by Anna, tutkija
 
Eurojen lisäksi pitäisi pisteyttää päästöt ja biodiversiteetti, ellei niitä voi hinnoitella verok... more
by Tapani Veistola eNGO
1
Aana Vainio, aikuiskouluttaja
Aikajanan tarkastelussa ja suunnittelussa tulisi olla riittävän pitkä, jotta tehostaminen ja nopeat voitot eivät muodostu ainoaksi tavoitteeksi, vaan viljelyä tarkastellaan aidosti eri mahdollisuuksien, ympäristön, päästöjen jne. kannalta. Esimerkiksi kasvinsuojelussa aikaikkuna on joskus kymmene... more
by Aana Vainio, aikuiskouluttaja
1
Eeva-Liisa, tutkija

Further ideas

Ideas
Pros and cons
 
Votes
Soveltuu vain pienelle maatalouden osa-alueelle (maankäyttö)
by Työpaja 22.8.
 
Niinpä. Ei tietenkään ratkaise kaikkia ongelmia. Mutta siitäkin on ihan hyvä aloittaa. Ehkä optim... more
by Anna, tutkija
 
Joo, mutta se voi tuoda esiin mm. LULUCF-haasteet...
by Tapani Veistola eNGO
 
Optimoinnilla ei päästä kiinni kuin tuotantoon, ei kuluttajiin (esim. lihan liikasyönti).
by Tapani Veistola
 
Voi silti edistää uusjakoja ja aluesuunnittelua eri tasoilla.
by Tapani Veistola
0
Vaarana "rebound-ilmiö"
by Työpaja 22.8.
tuudittaudutaan päästövähennyksien saavuttamiseen ja tuotannon lisäämisen seurauksena nämä metsit... more
0
Vaikeaa toteuttaa valtakunnallisella tasolla
by Työpaja 22.8.
 
Jatkohankkeeksi alueellinen, seudullinen ja valtakunnallinen optimointi?
by Tapani Veistola
0
Kuka päättää maankäytöstä? Pellontuottoa voi parantaa? Top-down maankäyttösuunnittelu kyseenalaista.
by Kaj Granholm
 
Ehkäpä tulevaisuudessa maatalouttammekin pitäisi "kaavoittaa" holistisesti eikä viljelijä kerrall... more
by Tapani Veistola eNGO
 
Kaavoituksessa tärkeä määrittää arvokkaat pellot ettei niitä rakenneta.
by Tapani Veistola
0
Optimointi voi johtaa taloudelliseen tehostumiseen, joka voi lisätä satoja mutta myös vesistö/ilmastopäästöjä ja syödä perinnebiotooppeja.
by Tapani Veistola eNGO
0
Pidän keskiarvoistamisesta pääsemistä oikeana suuntana. Tilanne, jossa tietyt peltolohkot olisivat erittäin intensiivisessä viljelyssä ja loput metsitettäisiin, olisi kuitenkin haitallinen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Pysyvä kasvipeitteisyys ja etenkin niittymäiset, runsaskukkaiset lohkot (... more
by Eeva-Liisa Korpela
0

Comments

Tapani Veistola eNGO

Tehostamisesta tulee herkästi vain taloudellisen optimoinnin työkalu, jolloin ympäristöasiat voivat jäädä syrjään.

Mon, Sep 18, 2017

http://www.tricider.com/brainstorming/2keRX9dkPnR