+ Create new tricision Login 

LoginForgot password?

First visit? Sign-up now!

By continuing you accept the Terms & Conditions and Privacy Policy.

2 days left

Miten kestävän tehostamisen periaate saadaan osaksi suomalaista maataloutta?

Kestävässä tehostamisessa pellonkäyttöä optimoidaan kohdentamalla tuotantopanokset oikein: tarvittaessa lisäämällä niitä korkeatuottoisilla lohkoilla ja taas vähentämällä heikkovasteisilla lohkoilla.

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tuotannon tehostamisella on mahdollista pienentää satokuiluja hyvätuottoisilla pelloilla ja laajaperäistää huonommin tuottavat tai kaukaisemmat pellot esimerkiksi viherlannoitusnurmiksi, reuna-alueiksi, luonnonhoitopelloiksi tai riistapelloiksi. Näillä toimilla voidaan saavuttaa mm. ilmastohyötyjä, kun voimakkaasti muokattavan peltoalan osuus vähenee ja ympärivuotisen kasvillisuuden osuus kasvaa. Nämä muutokset tukevat myös monimuotoisuuden ylläpitoa maataloussektorilla.

Lue lisää: www.opal.fi/hanke
Katso videot kestävästä tehostamisesta: http://bit.ly/2wEdLwe

Toivomme, että vastaatte kyselyyn omalla etunimellä ja tittelillä (esim. opiskelija, virkamies, tutkija, viljelijä). Jos edustat jotain järjestöä toivomme myös, että mainitset asian. Voitte myös vastata kyselyyn suuremmalla joukolla yhdessä ideoiden! Voit vastata kaikkiin tai vain yhteen kysymykseen.

Ideoinnin lisäksi voit argumentoida omien tai muiden ideoiden hyviä ja huonoja puolia, tykätä argumenteista sekä äänestää ideoita. Voit myös rekisteröityä ilmaiseksi Tricider-alustalle ja tilata päivitykset kyselyn etenemisestä sekä saada lopuksi yhteenveto tuloksista.

Jos haluat osallistua arvontaan, osallistu joukkoistamiseen ensin Tricider-alustalla ja lähetä sen jälkeen ideasi osoitteeseen: vera.kauppinen@luke.fi. Kaikkien ideoita lähettäneiden kesken arvotaan kaksi 25 € arvoista lahjakorttia ruoka- ja vähittäistavarakauppaan.

Odotamme innolla sinun näkemyksiäsi ja ideoitasi hankkeeseen!


saved
Ideas
Pros and cons
 
Votes
Hinnoitellaan negatiiviset ulkoisvaikutukset ja maksetaan ekosysteemipalveluista riittävä hinta.
by Kaj Granholm
 
Mistä maksetaan? Kannatan kyllä taloudellista ohjausta. Määräytyisivätkö tuet osaksi sen mukaan m... more
by Anna
1
 
Jos OPAL tuottaa helpon työkalun, päästötasotkin saisi mukaan -> tukia tai haittaveroja voisi sij... more
by Tapani Veistola eNGO
Add argument
 
3
Helvi Heinonen-Tanski
Natalia Teikola
Tapani Veistola
Viljelijöiden on koettava se hyödyllisenä ja toimivana
by Työpaja 22.8.
Tämä toteutuu, kun he näkevät tuloksia eli sen, että peltolohkojen optimointi oikeasti toimii.
 
Viljelijät tuntevat optimointityökalun omakseen.
by Työpaja 22.8.
1
 
Tärkeintä on, että viljelijät itse haluavat toimia optimoinnin eteen. Muuten asiassa ei tapahdu e... more
by Anna
2
Add argument
 
3
Helvi Heinonen-Tanski
Natalia Teikola (SLL edustaja ruokapol. neuvottelukunnassa)
O-P
Lainsäädännön muuttaminen
by Työpaja 22.8.
Esimerkiksi turvemaiden raivauskielto, joka on jo käytössä monissa maissa sen aiheuttamien valtav... more
 
Kieltäminen ei ole mukavaa eikä siitä saa hyvää palautetta, mutta jotkin asiat on haittavaikutuks... more
by Anna
 
Säädökset luovat ympäristön turvaverkon. Laki on kaikille sama. Ohjauskeinona se on varma.
by Tapani Veistola eNGO
2
Add argument
 
3
Helvi Heinonen-Tanski
Natalia Teikola (SLL edustaja ruokapol. neuvottelukunnassa)
Tapani Veistola
Avoimen datan tuottaminen
by Työpaja 22.8.
 
Sopii hyvin yleiseen avoimuuden ja hajautetun tiedonvälityksen trendiin. Datan mukana on kuitenki... more
by Anna
Add argument
 
3
Helvi Heinonen-Tanski
O-P
Tapani Veistola
Enemmän alueellista/valtakunnallista suunnittelua tilakohtaisen sijaan
by Työpaja 22.8.
 
Hyvä jos toteutetaan yhdessä toimijoiden kanssa. Silti vaikeaa uskoa, että olisi ongelmatonta. Va... more
 
Myös makrotasoa tarvittaisiin, se voisi olla jatkohankkeen idea.
by Tapani Veistola eNGO
Add argument
1
Tapani Veistola
Taloudelliset kannustimet
by Työpaja 22.8.
viljelijät voisivat saada taloudellista korvausta esimerkiksi päästöjen vähentämisestä/hiilinielu... more
 
Opal voi tuottaa työkalua kohdentamiseen.
by Tapani Veistola eNGO
Add argument
1
Helvi Heinonen-Tanski
Informaatio-ohjaus
by Työpaja 22.8.
Informaatio-ohjaus: poliittinen ohjauskeino, joka kasvatuksen ja viestinnän keinoja käyttäen väli... more
 
Ylhäältä tuleva ohjaus kuulostaa holhoamiselta vaikka tavoite olisi kuinka hyvä. Ehkä ohjausta vo... more
by Anna
1
 
Opalhan on ennen muuta info-ohjauksen työkalu, lisää tietoa toimijoille.
by Tapani Veistola eNGO
Add argument
1
O-P
Maatalousneuvojien kouluttaminen
by Anna
Kaikessa muutosta havittelevassa toiminnassa keskiössä ovat toimijat itse. Maataloustoiminnanssa ... more
 
Neuvonnassa myös neuvojan asenne on tärkeä
by Helvi Heinonen-Tanski MMT
Add argument
0
Viestinviejien värvääminen
by Anna, tutkija
Ei tarvita kuin pari asiaan vihkiytynyttä, optimoinnin omakseen ottavaa tuottajaa, niin hän toimi... more
0
Vetävä mainonta
by Anna, tutkija
Miksei myös asenteita ja toimintatapoja voisi rehellisesti mainostaa? Vähintäänkin siinä yhteydes... more
0
Joustavuus ja muokattavuus
by Työpaja 22.8.
 
Minkä asian joustavuus ja muokattavuus?
by Anna
Add argument
0

Comments

http://www.tricider.com/brainstorming/2pcvQOfNv7p