+ Create new tricision Login 

LoginForgot password?

First visit? Sign-up now!

By continuing you accept the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Mitä etua/hyötyä on kestävästä tehostamisesta?

Kestävässä tehostamisessa pellonkäyttöä optimoidaan kohdentamalla tuotantopanokset oikein: tarvittaessa lisäämällä niitä korkeatuottoisilla lohkoilla ja taas vähentämällä heikkovasteisilla lohkoilla.

Ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tuotannon tehostamisella on mahdollista pienentää satokuiluja hyvätuottoisilla pelloilla ja laajaperäistää huonommin tuottavat tai kaukaisemmat pellot esimerkiksi viherlannoitusnurmiksi, reuna-alueiksi, luonnonhoitopelloiksi tai riistapelloiksi. Näillä toimilla voidaan saavuttaa mm. ilmastohyötyjä, kun voimakkaasti muokattavan peltoalan osuus vähenee ja ympärivuotisen kasvillisuuden osuus kasvaa. Nämä muutokset tukevat myös monimuotoisuuden ylläpitoa maataloussektorilla.

Lue lisää: www.opal.fi/hanke
Katso videot kestävästä tehostamisesta: http://bit.ly/2wEdLwe

Toivomme, että vastaatte kyselyyn omalla etunimellä ja tittelillä (esim. opiskelija, virkamies, tutkija, viljelijä). Jos edustat jotain järjestöä toivomme myös, että mainitset asian. Voitte myös vastata kyselyyn suuremmalla joukolla yhdessä ideoiden! Voit vastata kaikkiin tai vain yhteen kysymykseen.

Ideoinnin lisäksi voit argumentoida omien tai muiden ideoiden hyviä ja huonoja puolia, tykätä argumenteista sekä äänestää ideoita. Voit myös rekisteröityä ilmaiseksi Tricider-alustalle ja tilata päivitykset kyselyn etenemisestä sekä saada lopuksi yhteenveto tuloksista.

Jos haluat osallistua arvontaan, osallistu joukkoistamiseen ensin Tricider-alustalla ja lähetä sen jälkeen ideasi osoitteeseen: vera.kauppinen@luke.fi. Kaikkien ideoita lähettäneiden kesken arvotaan kaksi 25 € arvoista lahjakorttia ruoka- ja vähittäistavarakauppaan.

Odotamme innolla sinun näkemyksiäsi ja ideoitasi hankkeeseen!


saved

The tricision was completed. Here is the result:

Kestävä tehostaminen ottaa laajemmin huomioon eri näkökulmat, kuten maan kasvukunnon, biodiversiteetin, panos/tuotto-suhteen, eläinten hyvinvoinnin sekä ympäristöhaitat
by Työpaja 22.8.
 
Erittäin hyvä, jos biodiversiteetin tukeminen huomioidaan. Osaako optimointityökalu ehdottaa esim... more
by Anna, tutkija
 
Opal voi tuottaa entistä parempia "karttoja" viljelijän ja neuvonnan työkaluksi: missä viljellä m... more
by Tapani Veistola eNGO
 
Opal voisi tuoda aikanaan esille muunkin kuin pelkän satoisuuden, esim. päästöt, luontokohteet ym... more
by Tapani Veistola eNGO
1
 
Paikkatiedon monipuolinen eri näkökulmat huomioiva käyttäminen OPAL-työkalun taustalla mahdollist... more
by Aana Vainio, aikuiskouluttaja
2
Aana Vainio, aikuiskouluttaja
Tapani Veistola
Kasvihuonekaasupäästöt pienenevät
by Työpaja 22.8.
 
Erittäin toivottavaa ja kannatettavaa
by Anna, tutkija
2
Eeva-Liisa, tutkija
Tapani Veistola

Further ideas

Ideas
Pros and cons
 
Votes
Maanviljelijöiden toimeentulon ja tuotannon turvaaminen
by Työpaja 22.8.
 
Jos optimointityökalu osaa tulevaisuudessa ottaa huomioon muuttuneen ilmaston. Sehän saattaa vaik... more
by Anna, tutkija
 
Taloudelliset tekijät, muuttuvatkin, pitää ilman muuta olla mukana optimoinnissa.
by Aana Vainio, aikuiskouluttaja
1
Eeva-Liisa, tutkija
Resurssien, kuten työn, luonnonvarojen ja energian kohdentaminen sekä parempi vaste tuotantopanoksille
by Työpaja 22.8.
0
Tukee viljelijää ja tuo lisää tietoa omista peltolohkoista
by Työpaja 22.8.
Hankkeen lopputuloksena on työkalu, jonka avulla viljelijä voi suunnitella pellonkäyttöään kestäv... more
 
Tietoisempi ja tieteellisesti perusteltu peltolohkojen kohdentaminen
by Työpaja 22.8.
1
 
Viljelijät osaavat jo kohdentaa hyvin esim. luonnonhoitopellot
by Työpaja 22.8.
 
Ehkä ei tuo lisää tietoa, mutta tekee tiedon näkyväksi ja helpommaksi jäsentää omien valintojen p... more
by Aana Vainio, aikuiskouluttaja
0
Keskustelun ja keskinäisen ymmärryksen lisääminen, konfliktien väheneminen/liennyttäminen, faktapohjaisen ja kokonaisvaltaisen tarkastelun kautta
by Kaj Granholm
0

Comments

http://www.tricider.com/brainstorming/3V1utArfHsl