+ Create new tricision Login 

Login

or


Forgot password?

First visit? Sign-up now!

By continuing you accept the Terms & Conditions and Privacy Policy.

time is up

Jak zorganizować otwarty Dzień Erasmusa

Otwarty dzień projektu MONEY MATTERS w ramach programu ERASMUS+


saved
Ideas
Pros and cons
 
Votes
,,Kieszonkowe-pocket money'' zarzadzanie własnym budżetem-zajęcia otwarte dla rodziców dla kl. I-III
by Natasza Kula
 
Rozwija uczniów, aktywizuje rodziców, stwarza dobry klimat na linii rodzic-szkoła
by Ryszard
 
Doskonały pomysł, by upowszechniać rezultaty projektu, a jednocześnie oddać w ręce uczniów prezen... more
by MsCateZ
 
2
MsCateZ
Ryszard
Prezentacja uczennic , które brały udział w BM3 w Słowacji
by Natasza Kula
 
Uczy uczniów występów publicznych, dodaje pewności siebie, mobilizuje do lepszej pracy
by Ryszard
1
 
2
Gabriela
Ryszard
Konkurs na grę zespołową związaną z ideą projektu Money Matters (np. eurobiznes)
by Ryszard
 
Rozwija inicjatywę, premiuje pomysłowość, pozwala zaangażować się grupie uczniów o różnych talent... more
by Ryszard
 
2
Gabriela
Ryszard
Wystawa-kąciki kulturowe dot. Hiszpanii, Słowacji, Rumunii i Grecji
by Natasza Kula
 
Pomaga w rozwijaniu zainteresowania geografią i turystyką
by Ryszrd
 
2
Gabriela
Ryszard
Przygotowanie ekspozycji o dawnych pieniądzach
by Natasza Kula
 
Rozbudza zainteresowania historią
by Ryszard
1
Ryszard
Kahoot quiz ,,Co wiesz o krajach partnerskich projektu''
by Natasza Kula
 
Pozwala w ciekawy sposób poszerzać wiedzę z geografii.
by Ryszard
1
Ryszard
Prezentacja multimedialna koordynatora o projekcie
by Natasza Kula
 
Angażuje i mobilizuje osoby niezwiązane bezpośrednio z projektem.
by Ryszard
1
Ryszrd
Tańce z krajów partnerskich
by Natasza Kula
1
Gabriela

Comments

http://www.tricider.com/brainstorming/2UOPLnq3wXB