+ Create new tricision Login 

Login

or


Forgot password?

First visit? Sign-up now!

By continuing you accept the Terms & Conditions and Privacy Policy.

time is up

Miten OPI-viitearkkitehtuuria tulisi jatkokehittää päivityksen ensimmäisen vaiheen jälkeen?

OPI-viitearkkitehtuurin päivityksen ensimmäiset tuotokset esitellään laajalle yleisölle keväällä 2019. Minkälaista päivitystä OPI-viitearkkitehtuuri vielä kaipaa? Mihin kokonaisuuksiin tulisi keskittyä seuraavaksi? Mitä jo päivitettyjä kokonaisuuksia tulisi erityisesti tarkentaa?


saved
Ideas
Pros and cons
 
Votes
Kytkös korkeakoulujen tietomalliin
 
Ja tietomallin päivitys
 
2
AriR
Päivi
Ohjeistus korkeakoulun oman kokonaisarkkitehtuurin työstämiseen
 
2
AriR
Virve
OPI-viitearkkitehtuurista käännökset ruotsi ja englanti
 
2
Linsa ÅA
Virve
Tietojen kuvaaminen viitearkkitehtuuriin esim. mitä tietoja prosesessien/palveluiden välillä liikkuu
by Päivi Lignell
 
Ja tähän linkitys rajapintamäärityksiin.
1
1
Pöytä 3
Sisu-yliopistoilla on työryhmä, joka käsittelee opinnäytteiden prosesseihin liittyviä asioita (ohjaaminen, palauttaminen, arviointii, julkaiseminen ja arkistointi). Tässä yhteydessä todettiin, että viitearkkitehtuuria voisi täydentää joiltain osin tämän osalta. Yliopistot voivat työpajoissaan tuo... more
1
Pöytä 3
Opintoneuvonta osana OPI-viitearkkitehtuuria jatkuvana prosessina kaikissa opintojen vaiheissa.
0
Ajankohtaiskatsaus meneillään oleviin kehitettämiskohteiseen (OPIn linkitys kehityshankkeisiin)
by UEF/HAMK
0
OPI-viitearkkitehtuurin saavutettavuus esimerkiksi pistekirjoituksella
by pöytä 1.
0
Kieleistäminen
0
test
0

Comments

http://www.tricider.com/brainstorming/3H9QHTJbMF3