+ Create new tricision Login 

Login

or


Forgot password?

First visit? Sign-up now!

By continuing you accept the Terms & Conditions and Privacy Policy.

time is up

V souvislosti s přípravou nového Věstníku veřejných zakázek, Ministerstvo pro místní rozvoj vyzývá uživatele současného VVZ k zaslání návrhů na funkcionality, které by měl nový systém obsahovat.

Vzhledem k tomu, že Váš případný návrh může naplňovat znaky tržní konzultace ve smyslu § 33 ZZVZ, žádáme Vás o identifikaci Vaší osoby. S ohledem na § 36 je nutno upozornit, že zadavatel je povinen uvést podstatné informace v zadávací dokumentaci, které jsou výsledkem předběžných tržních konzultací a označit je v zadávací dokumentaci a identifikovat osoby, které se na předběžných tržních konzultacích podílely.


saved
Ideas
Pros and cons
 
Votes
Já bych ty internety úplně vypnul
by Anonym
 
25

Kulhavý, Kučera, Mojžíšková and 22 more

Předvyplnění již zadaných údajů v případě vytváření navazujících formulářů - zejm z F02 do F03
 
zrychlení a usnadnění vyplňování formulářů - odpadne nutnost vyplňovat duplicity, které jsou ISVZ... more
by štěpán Mátl
2
 
vyšší spolehlivost evidovaných dat
by Jiří Skuhrovec, EconLab z.s.
1
15

Marek Zelenka, Oživení, o.s., Kohoutová, Slípková and 12 more

napojení na základní registry ISZR
by VVZ
12

Marek Zelenka, Oživení, o.s., Slípková, Slipek and 9 more

Průběžně publikovat maximální možný rozsah dat jako open data
 
Publikace otevřených dat má být včasná a úplná. Měly by tedy být zveřejňovány všechny informace z... more
by Jiří Skuhrovec, EconLab z.s.
10

Marek Zelenka, Oživení, o.s., Milan Beneš, Slípková and 7 more

Zprovoznění XML Web Services
by Jaroslav Stejskal
Považuji za velmi nešťastné zrušení Webové služby pro načítání seznamu již zadaných zakázek, kter... more
 
viz též Idea "WS(SOAP) rozhraní pro externí systémy"
by Hanusek
 
Stávají systém není možno bez této funkce z jiným systémem nijak propojit, což předtím šlo. To je... more
by JS
9

Milan Beneš, Jan, Slípková and 6 more

rozpracovat nápovědu v info boxu (ne v přídavném manuálu) - tj. formáty vkládaných datumů, čísel (telefonních, finančních, ..)
by Pizur
9

Marek Zelenka, Oživení, o.s., Milan Beneš, Slípková and 6 more

Zlepšení tiskových výstupů
by Mojžíšková
Uvítala bych lepší tiskové výstupy (zadavatel musí pro následné kontroly do spisu zakázky dokláda... more
8

Mádrová, Jihomoravský kraj, Aleš, Petr and 5 more

Propsání uvedných údajů v případě navazujících formulářů - F01 -> F02 (vše se opisuje znovu)
6

Dana Ptáčková, Beneš, Petr Kučera and 3 more

Předvyplňovat údaje dle registrace uživatele - název zadavatele, sídlo zadavatele, profil zadavatele, kontaktní osoba,...
každý administrátor má svůj účet, tak proč vyplňovat vše stále dokola?
6

Marek Zelenka, Oživení, o.s., Matolínová, Jiří Skuhrovec, EconLab z.s. and 3 more

Navrhnout nově celou architekturu ISVZ, zkonsolidovat systémy
 
Integrovaný systém může být levnější a poskytovat více funkčnosti
5

Lubomír Lampert, Alojz, Beneš and 2 more

Propisování zadaných údajů
Např. předpokládaná hodnota se do formuláře píše na 3 různá místa = pouze prostor pro chybu
4

Mádrová, Jihomoravský kraj, Novák, Aleš and 1 more

notifikace pro uživatele na předem stanovené CPV kódy
by VVZ
3
Alice Miller
Novák
Petr Kučera
možnost vyhledávání dle režimu VZ
by VVZ
3
Alice Miller
Novák
Petr Kučera
Návrat funkcionality RSS
by Tomáš
Tato fce zmizela, když NESS předělával aplikaci na nový ZZVZ. Vrátit a ideálně s vícero RSS kanál... more
 
RSS čtečky jsou uživatelsky velmi rozšířené. Existují i pro Android/iOS mobilní zařízení. Snadno ... more
by Tomáš
2
Marek Zelenka, Oživení, o.s.
Petr Kučera
Vylepšit nápovědy k formulářovým polím
by Marek Zelenka, Oživení, o.s.
Nápovědy k jednotlivým polím formulářů by měly být dostatečně konkrétní a srozumitelné. Nejlépe a... more
2
Lewak
Lewak
Migrace veškerých uveřejněných dat z minulých verzí Věstníku
by Kryštof Maryško
2
Marek Zelenka, Oživení, o.s.
Martin Kománek
Fultextové vyhledávání, jednodušší export sestav po filtrování
2
Marek Zelenka, Oživení, o.s.
Petr Kučera
Možnost nastavení individuálních filtrů a jejich uložení v profilu uživatele
2
Alice Miller
Novák
Interaktivní propojení v oddílech VVZ
by Bc. Alice Miller
Interaktivní propojení: v Oddíl I: Veřejný zadavatel / Internetové adresy /Adresa profilu zadavat... more
2
Marek Zelenka, Oživení, o.s.
Petr Kučera
WS(SOAP) rozhraní pro externí systémy:
by Tomáš Hanusek, QCM, s.r.o.
* metody pro validaci a import dat (jsou k dispozici již nyní) * metoda pro zjištění stavu konkr... more
 
viz též Idea "Zprovoznění XML Web Services"
by Hanusek
1
Jiří Skuhrovec, EconLab z.s.
Zobrazení pouze relevantních polí k vyplnění
by Zbyněk Tichý
 
Dle druhu veřejné zakázky, ostatní pole jako skryté/volitelné po rozkliknutí
by Zbyněk Tichý
1
Petr Kučera
Při vyplnění IČ se vyplní: Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána, kód NUTS
by Svoboda Tomáš
1
Marek Zelenka, Oživení, o.s.
Úprava předvyplňování Žádosti z profilu uživatele
by Tomáš Hanusek, QCM, s.r.o.
1) fakturační údaje se nyní fixně předvyplňují z profilu do formuláře-Žádosti a nelze je změnit; ... more
1
Mádrová, Jihomoravský kraj
Tiskový výstup v PDF a z důvodu přehlednosti v podobě, v jaké je zobrazen formulář.
by Petr Seifert
Inzeráty jsou součástí listinné dokumentace zakázky
1
Novák
Možnost nastavení notfikace dle aviz VZ. Tj. u oznámené VZ si pouhým kliknutím označím, že mám dostat upozornění, až vyjde ZD.
1
Marek Zelenka, Oživení, o.s.
referenční konsolidovaný výstup dat, tak aby byly dostupná jak zdrojová data, tak i konsolidovaná data
by VVZ
1
Alojz
Formulář F 03 pokud jde rozdělit na zakázka byla zadána a nový zakázka byla zrušena
0
Formulář F 03 pokud n
0
Kód CPV má 8 pozic namísto 9. U F03 při čtvrtletním uveřejňování plnění u smluv trvajících déle než 1 rok, zbytěčně moc dat: oddíl II.2 zrušit, plně postačuje oddíl V.
by Karel Karban
0
Zlepšit celkovou přehlednost, zapracovat na grafice, píše se rok 2017 :-)
by Aleš
0
Vidím jako velice důležitou věc, aby aistenti, kteří fungují na helplince NENu měli možnost se přímo podívat do kontkrétní zakázky, u které se řeší nějaký problém. V současné době je náročnější proces než se společně domluvíme na jádru problému jeho vyřešení a případné nápravě.
by NPU
0
Navrhujeme zvýšení poplatku za formulář v elektronické formě z 222,40 Kč bez DPH na 1112 Kč bez DPH.
by NESS Czech s.r.o.
0
Vraťme se k losovačkám
by zkorumpovaný úředník
0
Možnost tiskového výstupu v pdf pouze pro část inzerátu "Žádost"
by Petr Seifert
Žádost podepsaná statutárem je dokladem, který se přikládá k faktuře za uhrazené služby za zveřej... more
0
Možnost předvyplnění kopie formuláře u všech typů formuláře
0
Mělo by se zauvažovat nad zjednodušením, zcela dostačující by měly být základní informace (kdo poptává, co poptává, do kdy to potřebuje a odkaz na profil) na jednu stránku A4 ne desetistrankový nesmysl, ve kterém se podstatné informace ztratí.
by Martin Kuzmiak
 
formuláře typu Fxx jsou dány nařízením EU/EK, ty nelze jen tak změnit formuláře typu CZxx jsou d... more
by Hanusek
0

Comments

Ivo Slávka

1. Tiskový výstup v PDF a z důvodu přehlednosti v podobě, v jaké je zobrazen formulář,
2. Možnost předvyplnění kopie formuláře u všech typů formuláře,
3. Předvyplňovat údaje dle registrace uživatele - název zadavatele, sídlo zadavatele, profil zadavatele, kontaktní osoba,...,
4. Předvyplnění již zadaných údajů v případě vytváření navazujících formulářů - zejm z F01 do F02 a pak do F03, nebo CZ formulářů.

Thu, Jul 20, 2017

Tonda

Nezobrazovat pole, které není možno vyplnit.

Thu, May 11, 2017

https://www.tricider.com/brainstorming/3Sxp78jY5XR