+ Create new tricision Login 

Login

or


Forgot password?

First visit? Sign-up now!

By continuing you accept the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Mitkä ovat parhaat suomalaiset ilmastoratkaisut?

Suomella voi olla kokoaan suurempi rooli ilmastokriisin ratkaisemisessa. Vähäpäästöisistä ratkaisuista voidaan tehdä entistäkin tärkeämpi vientituote.

Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kokoamme valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta 100 vähäpäästöistä ratkaisua. Ne voivat koskea teknologiaa, liiketoimintamalleja tai ohjauskeinoja, ja niiden taustalla voi olla mm. yritys, kunta tai kansalaiset. Ratkaisujen pitää kuitenkin täyttää seuraavat kolme ehtoa: 1) ne auttavat torjumaan ilmastonmuutosta, 2) ne ovat tavalla tai toisella suomalaisia ja 3) niitä voidaan hyödyntää myös Suomen ulkopuolella.

Tässä vaiheessa voit äänestää lupaavimmalta vaikuttavia ehdotuksia. Voit yhä myös esittää uusia ideoita parhaista suomalaisista ratkaisuista ja perustella niitä.

Ideoita hyödynnetään pyrittäessä nostamaan suomalaisia ratkaisuja maailman tietoisuuteen. Osallistumalla tuet Suomen työtä ilmastokriisin ratkaisemiseksi ja viennin edistämiseksi.

Osallistuthan pe 6.5. mennessä. Kaikki toiminnot saat käyttöösi rekisteröitymällä alustan käyttäjäksi, mikä vie vain hetken.

Ratkaisuja kartoittaa Tyrsky-Konsultointi Oy. Mukana hankkeessa ovat myös GreenStream, VTT, Indufor ja CC Law. Lisätietoja kyselystä antaa Oras Tynkkynen, oras.tynkkynen@tyrskyconsulting.fi.


saved

The tricision was completed. Here is the result:

Laukaan ekokoulu, Ekokoulukonsepti
by Antti
http://ekokoululaukaa.blogspot.fi/p/laukaa-eco-school.html Ainutlaatuinen kokonaiskonsepti jok... more
 
Puurakenteinen, lähes nollaenergiatalo (hirsi/CLT, käyttöikä ≥ 100 vuotta)
 
Kaikki energia uusiutuvaa: sähkö ja lämpö tehdään biokaasulla ja aurinkopaneeleilla
 
Lähiruokaa maakunnasta (tavoite ≥ 50%)
 
Koulukuljetukset biokaasulla ja aurinkosähköllä
 
Pedagogiikka: uudet oppimismuodot, avoin oppimisympäristö, kiertotalous ja ekologisuus osana opet... more
 
Yhteisöllisyys ja yrittäjyys, positiiviset aluetalousvaikutukset
 
Kestävästi tuotetut lähipalvelut, kiertotalouden malliyksikkö
6

Juho, Janne, Antti and 3 more

Further ideas

Ideas
Pros and cons
 
Votes
Tervettä menoa -toimintamalli työpaikoille
by Mari
Tervettä menoa -toimintamalli työpaikoille tarjoaa selkeän työkalun vähentää työmatkojen hiilikuo... more
 
Säästöä parkkipaikkakustannuksista
by Mari
 
Hyvinvointia työpaikalle
by Mari
 
Tasa-arvoinen työntekijöille
by Mari
10

Marja, Timo, Sally and 7 more

Kokeilupyörä
by Sally
Kokeilupyörä on palvelu, jonka tavoitteena on kannustaa ihmisiä pyörän selkään arkimatkoilla. Jos... more
 
Konkreettinen tapa innostaa ihmisiä uusiin kulkutottumuksiin.
by Sally
 
Työnantajalle keino tukea kestävää liikkumista.
by Sally
8

Laura, Sally, Jussi and 5 more

CO2-päästöjen mitätöinti päästökaupassa
by CO2Esto
Olemassa oleva suomalainen verkkopalvelu (CO2-päästöleikkuri), jolla voi mitätöidä hiilidioksidip... more
 
Kannustaa tiedostamaan omat ilmastovaikutukset
by CO2Esto
 
Kannustaa järkeistämään omaa kulutusta
by CO2Esto
 
Kustannustehokas
by CO2Esto
 
Läpinäkyvä
by CO2Esto
 
Päästöjen synnyn aito estäminen
by CO2Esto
 
Palvelun yksinkertaisuus
by CO2Esto
 
Jokainen mitätöity tonni vaikuttaa suoraan
by CO2Esto
 
Haasteena ratkaisun viestittävyys
by CO2Esto
5

Ville, Janne, Antti and 2 more

Open ilmasto-opas - ilmastokasvatusmateriaali kouluille
by Pinja
Syksyllä 2016 valmistuva Open ilmasto-opas auttaa eri aineiden opettajia hahmottamaan, miten ilma... more
 
Auttaa lisäämään ilmastokasvatusta kouluissa
 
Kustannustehokas
 
Kehitetty yhteisöllisesti ja avoimesti erilaisten toimijaryhmien yhteistyönä
 
Käyttäjälle ilmainen
 
Hyvin helppokäyttöinen ja mahdollistaa materiaalin soveltamisen omaan käyttöön sopivaksi
 
Auttaa hahmottamaan ilmastonmuutoksen syyt, seuraukset, ratkaisumallit ja sopeutumiskeinot monenl... more
2
Annaleena
Riitta
Automatisoitu energianeuvonta
by Panu Pasanen
Tärkeimpien kiinteistöihin sopivien energiaratkaisujen vaikuttavuuden ja kannattavuuden automaatt... more
 
Tunnistaa kiinteistön kannattavimmat ratkaisut
by Panu Pasanen
1
 
Ei vaadi erityisosaamista käyttäjältä
by Panu Pasanen
1
 
Tarjoukset on helppo pyytää houkutteleville ratkaisuille
by Panu Pasanen
1
 
Ei sidoksissa yhteen energiamuotoon; katsoo mikä sopii kohteeseen
by Panu Pasanen
1
 
Kiinteistöjen tiedot valmiina saatavilla
by Panu Pasanen
1
2
Arturs Alsins
Kimmo Nekkula
Arktinen tuulivoimaosaaminen
by Mika
Kansainvälisillä markkinoilla menestyneet suomalaiset tuulivoimayritykset ovat pärjänneet erikois... more
 
Huippuosaamista kapealla markkinasegmentillä. R&D kotimarkkinoilla.
 
Uusiutuvan energian tukijärjestelmän epäjatkuvuuskohdat.
1
Maaria
Palopuron agroekologinen symbioosi
by Kati Berninger
Hyvinkään Palopurolle on syntynyt usean luomutilan ja muun toimijan yhteistyöverkosto Knehtilän t... more
 
Säästää kuljetuksissa
by Kati Berninger
 
Käyttää raaka-aineita mahdollisimman tehokkaasti.
by Kati Berninger
 
Onnistuessaan monistettavissa
by Kati Berninger
 
Toimivuutta ei ole vielä osoitettu.
by Kati Berninger
1
repa
Deep-heat -maalämpö (St1)
by Tommi Ekholm
 
Mahdollistaa suuren mittaluokan maalämpötuotannon alueilla, joissa ei perinteisesti se ole mahdol... more
by Tommi Ekholm
 
Ensimmäinen pilotti vasta rakenteilla
by Tommi Ekholm
1
Maaria
Taajuusmuuttajat
by Tommi Ekholm
 
Pienentää sähkömoottorin energiankulutusta
by Tommi Ekholm
1
repa
Kattokohtaisen aurinkoenergian osoittaminen
by Sun Energia Oy
Suomalainen start up - Sun Energia - on laskenut Suomen maapinta-alasta ja maanpäällisistä kohtei... more
 
Tarjoaa objektiivista tietoa päätöksenteon tueksi
by Antti Rousi/Sun Energia
 
Kohtaantopaikka rakennusten omistajille ja järjestelmätoimittajille
by Antti Rousi/Sun Energia
 
Luo markkinoille pull -efektiä ja kysyntää
by Antti Rousi/Sun Energia
 
Vähentää virheinvestointeja. Osoittaa, missä aurinkoenergia kannattaa
by Antti Rousi/Sun Energia
 
Tietokannastamme voi tuottaa kansalliset, alueelliset ja rakennuskohtaiset analyysit. Neliömetrin... more
by Antti Rousi/Sun Energia
 
Palvelu ei toimi!
 
Hieno argumentti. Miten se ei toimi? Palvelussa on kuitenkin valtavasti (tyytyväisiä) käyttäjiä.
by Antti Rousi/Sun Energia
 
Palvelusta ei löydy haettua kiinteistöä, sen kattopinta-alaa, tai varjostusta, kuten palvelu esi... more
by Reijo
1
Jussi
Älymittareiden asentaminen kaikille
by Tatu Pahkala
Suomi on ensimmäinen maa Euroopassa (tai peräti maailmassa), jossa jokaiselle asiakkaalle on asen... more
 
Mahdollistaa sähkönkulutuksen ajantasaisen seurannan
by Tatu
 
Kuluttajilla mahdollisuus osallistua kysyntäjoustoon
by Tatu
 
Pientuotannon verkkoonliittämisen edistäminen
by Tatu
 
Sähkömarkkinoiden prosessien nopeutuminen (esim. myyjän vaihto)
by Tatu
1
repa
KYYPER
by Reijo Pankka
KYYPER (KYYtiPERinteeksi) on UBERin korvaava kyydinjakopalvelu älypuhelinapplikaationa. Palvelu t... more
 
Liikkumisen joustavuuden paraneminen
by Reijo
 
Kulkemiskustannusten aleneminen, mikä houkuttelee tehokkaampaan osaamisresurssien jakoon
by Reijo
 
Liikenteen tehostumisen mahdollistama liikennepäästöjen väheneminen, kun liikennevälinekohtainen ... more
by Reijo
 
Introverteilla suomalaisilla on heikko sosiaalinen alttius jakaa kyytiä, mihin kompensaationa tar... more
by Reijo
1
repa
Suokaasutus
by Reijo
Suot ovat merkittävä metaanilähde luonnollisen orgaanisen anaerobisen hajoamisen seurauksena. Alu... more
 
Turveperäisen energian tuotannossa ekologisesti kestäviin käytäntöihin
by Reijo
 
Metaanin on todettu olevan jopa 30 kertaa CO2:ta voimakkaampi kasvihuonekaasu, joten sen päästöje... more
by Reijo
 
Kehittyneellä kaasutusteknologialla suuret globaalit kaupalliset markkinat
by Reijo
 
Teknologan ympäristölliset sivuvaikutukset tuntemattomat (selvittämättä)
by Reijo
1
repa
HINKU – hyvät ratkaisut laajasti käyttöön
by Ulla Ala-Ketola
Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkosto HINKU on hyvien ratkaisujen kehittäjä, kokeilija ja monist... more
 
Paraskin ratkaisu jää vaikuttavuudeltaan heikoksi, jos sitä ei oteta yleisesti käyttöön. Eikä rii... more
by Ulla Ala-Ketola
 
HINKU-verkostossa on kehitetty palveluita ja toimintamalleja, jotka mahdollistavat hyvien käytänt... more
by Ulla Ala-Ketola
 
Hankintamappi on kysynnän ja tarjonnan kohtauspaikka julkisille cleantech-hankinnoille.
by Ulla Ala-Ketola
 
HINKUssa järjestetään cleantech-yhteishankintoja, jotka hyödyttävät sekä tilaajaa optimoituina hi... more
by Ulla Ala-Ketola
 
Ratkaisukorteissa on laskettu paitsi toimenpiteen päästövaikutukset, myös investoinnin takaisinma... more
by Ulla Ala-Ketola
 
Tärkein kysymys kuuluu: tuottaako työ tulosta? Tuottaa. HINKU-kuntien päästövähennykset jopa yli ... more
by Ulla Ala-Ketola
 
Kunnan käsite jää abstraktiksi: onko se maantieteellinen alue, joka noudattaa kuntarajoja? Jo näi... more
1
Matti
Ilmastoystävällisen rakentamisen opetussivusto
by Maaria Laukkanen
Eksergia.fi on sivusto josta löytyy kaikki olennainen tieto energiatehokkaasta rakentamisesta yks... more
 
Antaa neutraalia ja luotettavaa tietoa.
by Maaria Laukkanen
 
Haettava tieto löytyy nopeasti.
by Maaria
 
Tietoa löytyy kokonaisvaltaisesti suunnittelusta toteuttamiseen sekä korjausrakentamisesta uudisr... more
by Maaria Laukkanen
 
Tieto on vapaasti käytettävää (Creative Commons).
by Maaria Laukkanen
 
Tieto on ryhmitelty valmiisiin kalvoesityksiin, joten sivustoa voi käyttää suoraan opetustarkoitu... more
by Maaria Laukkanen
 
Osa materiaalista on vain tieteellisessä lähdemuodossa: tekijä, nimi, ISBN
1
repa
Ekologisia designtuotteita kierrätysmateriaalista
by Minna
Globe Hope on suomalainen designyritys, joka valmistaa vaatteita, laukkuja ja asusteita kierrätys... more
1
repa
Ilmastoystävällisyyden brändäys mediaseksikkääksi
by repa
Brändäämällä ilmastoystävällisyys mediaseksikkääksi, kukaan ei enää tahdö jäädä siitä paitsi, ja ... more
 
Manipulaatio on tehokas asennemuokkaustyökalu
by repa
 
Ilmastoystävällisyys voi olla ristiriidassa muiden antropofiilisten pyrkimysten kanssa
by repa
1
repa
Biotalous: metsäteollisuuden sivuainevirtojen hyödyntäminen
by Mika
Metsäteollisuuden sivuvirroista yli 90 % hyödynnetään – osuutta halutaan kasvattaa.
 
Lisää biopolttoaineiden tarjontaa.
0
Sovellukset (ResQ, Lunchie etc.) ravintoloiden ylijäämäruuan hyödyntämiseen
by Mika
MTT:n 2010 ravintoloissa tekemän tutkimuksen mukaan jopa noin viidesosa suomalaisesta ravintolaru... more
 
Muuttaa kuluttajakäyttäytymistä tehden ylijäämäruuan ostamisen helpoksi.
 
Vähentää biojätteeksi menevän ruuan määrää.
0
Hävikkiruokaravintola
by Kati Berninger
From Waste to Taste hävikkiruokaravintola on toiminut Helsingissä pop up-ravintolana. Ajatuksena ... more
 
Vähentää ruokakauppojen hävikkiä.
by Kati Berninger
 
Luo hävikkiruoan hyödyntämisestä positiivista trendiä.
by Kati Berninger
1
 
Logistiikka on kallista ja tuottaa päästöjä.
by Kati Berninger
0
Kaukolämpö ja kaukokylmä
by Tommi Ekholm
 
Parantaa polttolaitosten hyötysuhdetta, mikäli on tarvetta lämmöntuotannolle
by Tommi Ekholm
0
Kaatopaikkakaasun keräys + hyödyntäminen
by Tommi Ekholm
 
Vähentää merkittävästi kaatopaikkojen metaanipäästöjä, ja tuottaa energiaa
by Tommi Ekholm
 
Laajasti käytössä
by Tommi Ekholm
0
Koulujen kasvisruokapäivä
by Tommi Ekholm
 
Muuttaa ruokailutottumuksia ilmastoystävällisempään suuntaan
by Tommi Ekholm
 
Kustannustehokas: kasvisruoka on usein liharuokaa edullisempaa
by Tommi Ekholm
0
Lakisääteinen metsien uudelleenistutus päätehakkuun jälkeen
by Tommi Ekholm
 
Varmistaa että metsä (ja sen hiilivarasto) kasvaa tehokkaasti uudelleen hakkuun jälkeen
by Tommi Ekholm
 
Parantaa metsänhoidon taloutta ja tuottoa
by Tommi Ekholm
0
Kolminkertaiset ikkunat
by Tommi Ekholm
 
Parantaa rakennusten energiatehokkuutta
by Tommi Ekholm
 
Parantaa asuinmukavuutta
by Tommi Ekholm
0
Talvipyöräilyä edistävä nettipalvelu Oulussa
by Antti Kosonen
Pyöräily on lähes päästötöntä liikennettä, ja pyöräilyinfra on myös selkeästi halvempaa (ja sen r... more
 
Vähentää liikumattomuudesta johtuvia terveyshaittoja
by Antti
 
Vähentää melu- ja valosaastetta
by Antti
 
Vähentää tieinfrastruktuurin tarvetta
by Antti
 
Vähentää ilmansaasteita enemmän kuin julkisen liikenteen edistäminen
by Antti
0
Datakeskusten lämmön talteenotto
by Tommi Ekholm
 
Datakeskusten tuottaman lämpö saadan hyötykäyttöön
by Tommi Ekholm
0
Vanhan rakennuskannan korjaaminen energiatehokkaaksi energian kulutusta vähentävällä suunnittelulla, ja uusiutuvan energian lähituotannolla.
by Niko Mähönen
Rakennusten teknisten järjestelmien, ikkunoiden, ovien, julkisivurakenteiden ja valaistuksen muut... more
 
Ei enää vedontunnetta asunnossa.
by Niko Mähönen
1
 
Asukkaan henkilökohtainen hiilijalanjälki pienenee.
by Niko Mähönen
1
 
Jokainen energiakorjaus vähentää energian tuotantotarvetta, ja edesauttaa siten uusiutuviin energ... more
by Niko Mähönen
1
 
Energiaremonttien jälkiseuranta luo jaettavaa tietoa asukkaiden ja taloyhtiöiden hyödyistä, ja ka... more
by Niko Mähönen
1
 
Rakennuskanta on vastuussa noin 40%:sta Suomen hiilijalanjäljestä, joten rakennusten energiatehok... more
by Niko Mähönen
1
 
Pienempi sähkölasku ja lämmityslasku. Taloyhtiössä pienempi hoitovastike.
by Niko Mähönen
 
Elikaarensa lopussa olevalle kiinteistölle taloudellisesti kannattamatonta.
0
Hiilisijoitusten nollaaminen
Suomalaisilla eläkerahastoilla olevien fossiilitalouteen perustuvien sijoitusten nollaaminen site... more
 
Eläkeläisten köyhtymisen aiheuttama kurjistuminen
0
EKOenergia-merkki. Suomalaisten kehittämä sähkön ympäristömerkki, joka on leviämässä vauhdilla muualle maailmalle. Merkki varmistaa, että kuluttajan ostama "ekologinen sähkö" todella muuttaa energiantuotantoa kestävämmäksi.
 
Antaa kuluttajille lisää valtaa energiamarkkinoilla.
by Mauno
1
 
Asettaa uusiutuvalle energialle kestävyyskriteerit ja palkitsee niitä yrityksiä, jotka tekevät en... more
by Mauno
1
 
Varmistaa, että ostopäätös johtaa uuden uusiutuvan energiantuotannon syntymiseen.
by Mauno
1
 
Hyödyntää positiivisella tavalla ympäristöongelmien ratkaisussa sähkömarkkinoiden kansainvälistym... more
by Mauno
1
0
Energiatehokkaat valaistusjärjestelmät
by Pirkko
Greenlux Finland Oy suunnittelee ja tuottaa LED-valoihin perustuvia valaistusjärjestelmiä. Vienti... more
0
Maalämmön ja aurinkolämmön yhdistäminen viileävaraston avulla
by Markku Tahkokorpi
 
Järjestelmä mahdollistaa perinteistä suuremman aurinkoenergiaosuuden vuositasolla aurinkolämmöstä... more
by Markku Tahkokorpi
 
Viileävaraston avulla on mahdollista viilentää kiinteistöä.
by Markku Tahkokorpi
 
Viileävarastoon on mahdolista ottaa talteen hukkalämpöä esimerkiksi poistoilmasta ja jätevedestä.
by Markku Tahkokorpi
 
Aurinkolämmön ja muu ylilämpö talletetaan kausivarastoon maalämpöpumpun maapiiriin.
by Markku Tahkokorpi
 
Onko huomioitu mikrobikasvustoriski?
0
Pyöräilyinfra ja talvipyöräily Oulussa
by Saku
Suomen pyöräilypääkaupunki Oulu on myös yksi Euroopan pyöräilykaupungeista. Oulussa noin 600 km p... more
0
Ilmastotaiteilijoiden verkosto
by Ida Heimonen
Ilmastonmuutosta käsittelevien eri taiteenaloja edustavien taiteilijoiden verkosto, joka toimisi ... more
 
Taiteen avulla voi jakaa ilmastoaiheista tietoa.
by Ida Heimonen
 
Taiteen avulla voi kannustaa ihmisiä toimimaan.
by Ida Heimonen
 
Taiteen avulla voi ideoida vaihtoehtoisia tulevaisuusmalleja.
by Ida Heimonen
0
Tuulimyllyt kerrostalojen katoille
by Sami Soininen
Esim. tanskan malli jossa tuulimyllyt hankitaan yheisesti ja myös tuotot ovat yhteisiä... Vähentä... more
0
Suomen nykyisestä riekaleisesta myllynkivirekidemokratiasta todelliseen, tulevaisuuteen istuvaan Suomen ympäristödemokratiaan. - Näin Suomesta taas edelläkävijä! Suomen ympäristödemokraattinen ratkaisu ja kestävä kestävyysloikka tulevaisuuteen: 1. Suomen Ympäristödemokratian tarkoitus, nyky... more
by Tuure Nyqvist
nyqvisttuure@gmail.com
0
ilmastoviisas.fi-sivusto
by Riitta Savikko
Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA)-hanke on valtakunnallinen tiedonvälityshanke, jonk... more
 
keskustelevissa työpajoissa yhdistetään tutkijoiden tutkimustietoa, neuvojien hyviä käytäntöjä ja... more
by Riitta Savikko
 
käytännönläheisiä neuvoja (abstraktia ilmastotietoa on runsaasti, mutta viljelijöiden arkeen sopi... more
by Riitta Savikko
 
tuo esille, että maaseutu ja maatalous tarjoavat monia ilmastoratkaisuja (usein esille julkisessa... more
by Riitta Savikko
 
aiheesta kiinnostuneet pääsevät verkostoitumaan ja saamaan "vertaistukea" ja toivoa
by Riitta Savikko
 
käytössä tiedonvälityksen keinot, ei jaettavaksi porkkanarahaa kokeiluihin tms.
by Riitta Savikko
0

Comments

http://www.tricider.com/brainstorming/3U7EJieCvHR