+ Create new tricision Login 

Login

or


Forgot password?

First visit? Sign-up now!

By continuing you accept the Terms & Conditions and Privacy Policy.

time is up

Viedoklis par jauno mācību standartu vidusskolai

saved
Ideas
Pros and cons
 
Votes
Kopējais koncepts
 
Vēstures un sociālo zinību viens no mērķiem ir attīstīt sabiedrisko domāšanu (t.sk., piedaloties ... more
5
 
Apvienotas idejas no dažādām sociālo zinību disciplīnām (t.sk., psiholoģijas, politikas, ekonomik... more
1
 
Tiek uzsvērts kultūrmantojuma nozīmīgums, skolēni tiek mudināti piedalīties tā kopšanā un saglabā... more
2
 
Mācības kā aktīvs process vidē - kultūrvidē, muzejos, uzņēmumos, pašvaldībās u.tml.
2
0
Vidusskolas standartā iekļautās caurviju prasmes (kritiskā domāšana, jaunrade un uzņēmējdarbība, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, digitālā pratība)
 
Šīs prasmes ir aktuālas mūsdienās, kā arī noderēs skolēnam vēlāk, arī darba tirgū
1
 
Šo caurviju prasmju uzsvēršana visos vecuma posmos nodrošina pēctecību un sistemātisku šo prasmju... more
1
0
Dalījums trīs apguves līmeņos
 
Samazina skolēnu slodzi (mazāk mācību priekšmetu, lielāks uzsvars uz to, kas interesē un ar ko vē... more
2
 
Ir iespēja pielāgot tematus un aktivitātes atbilstoši apguves līmenim
2
 
Nav garantēts, ka visās skolās pietiks skolotāju un skolēnu (jo nepieciešams minimālais skaits), ... more
2
0
Sasniedzamie rezultāti
 
SR iekļauj zināšanas, prasmes, vērtības un tikumus: skaidro notikumus un to cēloņsakarības un ide... more
1
0

Comments

http://www.tricider.com/brainstorming/3V1s8Bw5bet