+ Create new tricision Login 

Login

or


Forgot password?

First visit? Sign-up now!

By continuing you accept the Terms & Conditions and Privacy Policy.

time is up

Digitaalisen yleisötyön välineet ja osallisuus

Pohdi, millä tavalla digitaaliset välineet voivat tukea ihmisen osallisuutta kulttuuriin ja yhteiskuntaan.

Voit vastata esimerkiksi kysymyksiin:
- Keiden osallisuuteen digitaaliset välineet vaikuttavat eniten?
- Millaisia uudenlaisia osallistumisen keinoja on tulevaisuudessa?
- Mitkä ovat digitaalisen osallisuuden edellytyksiä?
- Mitkä seikat voivat rajoittaa ihmisten mahdollisuutta osallistua kulttuuriin ja olla osallisia siitä?

Voit myös kertoa jo kohtaamiasi esimerkkejä ja kokemuksia digitaalisten välineiden ja palveluiden käytöstä kulttuurilaitoksissa, omassa organisaatiossasi tai muuten kulttuurin alalla.
Voit myös jakaa omia ideoitasi ja villeimpiä visioitasi kulttuurin yleisöjen osallistamiseen digitaalisin keinoin.

Työskentelyohjeet ja Unelmia ja digihommia -seminaarin ohjelma: https://minedu.fi/documents/1410845/9577129/ohjelma.pdf/34b25b8f-3c44-4a29-8948-86654851c3fa/ohjelma.pdf.pdf


saved
Ideas
Pros and cons
 
Votes
Digitaalinen esteettömyys
Digitaalisten välineiden kautta ihminen voi päästä kokemaan paikkoja, esityksiä ja elämyksiä, joi... more
0

Comments

http://www.tricider.com/brainstorming/3d54ZR3FTnR