time is up

Innspill til Oslomål 15: Naturen som kilde til livskvalitet

Ideas
Pros and cons
Votes
Det er ikke tydelig hva sosial boliginnovasjon har med bekjempelse av fattigdom å gjøre.
0

Adding new ideas is temporarily disabled by this poll's creator.