time is up

Innspill til Oslomål 11: Mennesker i sentrum, ikke biler

Ideas
Pros and cons
Votes
Oslo kommune bør anskaffe et biokullanlegg for karbonfangst og –lagring. CCS ved Klemetsrudanlegget vil ikke bli realisert med det første, mens biokullanlegg kan kjøpes nøkkelklare til en rimelig pris (f.eks. selger Pyreg.de småskala anlegg til 6,5 MKr som produserer biokull tilsvarende >500 tonn... more
by Erik Joner
0

Adding new ideas is temporarily disabled by this poll's creator.