time is up

Да ваздух остане невидљив

Ideas
Pros and cons
Votes
КИСЕЛЕ КИШЕ
by Valentina
У оквиру овог тима ученици имају задатак да истраже: шта су то киселе кише по хемијском саставу, ... more
 
5

Branka, Branka, Aki and 2 more

ГЛОБАЛНО ЗАГРЕВАЊЕ
by Valentina
У оквиру овог тима ученици ће се бавити питањима глобалног загревања, климатских промена, утицаја... more
0
ОЗОНСКЕ РУПЕ
by Valentina
У оквиру овог тима ученици ће истраживати шта је то озон, како и на који начин долази до оштећења... more
0
СМОГ
by Valentina
У оквиру овог тима ученици ће истраживати шта је то смог, који градови имају највећу концентрациј... more
0
ГРАДСКО ЗАГАЂЕЊЕ
by Валентина
У оквиру овог тима ученици имају задатак да истраже који су делови града најзагађенији, шта то ут... more
0

Adding new ideas is temporarily disabled by this poll's creator.