time is up

Innspill til Oslomål 4: En fri og kreativ oppvekst

Ideas
Pros and cons
Votes
En ekstra ansatt på hver avdeling i barnehagene, på toppen av minimumsnormen for bemanning. Dermed lider barnegruppen mindre ved fravær, møteavvikling, tidligvakt, senvakt, personalpsuser etc. Hjernen er på sitt mest såsrbare og plastiske de fem første leveårene. Forskere kaller det «the use depe... more
by Caroline Omberg
 
Koster penger
 
I tråd med hva forskningen på barnehagekvalitet mener må til.
 
Forebyggende for folkehelsen med tanke på stressnivå hos foreldre hvis de ikke klarer å stole på ... more
 
3
Mariya Simon
Rune Hov
Torkil Vederhus
Digital opplæring
by Matias Holte
Det er et klasseskille mellom de som lærer å bruke digitale verktøy og koding, og de som ikke gjø... more
0

Adding new ideas is temporarily disabled by this poll's creator.