time is up

Innspill til Oslomål 2: Sunn og bærekraftig mat

Ideas
Pros and cons
Votes
Inspill til Oslomål4 : Finansiereing av Vidregåened Karakter teller for hvem som kommer inn på de forskellige linjene på Vidregåened. Oslo kommune fordeler elevene til de forskjellige videregående skolene slik klassen består av lik fordeling av elever med gode og dårlige karraktere på de fo... more
by stein korsveien
0

Adding new ideas is temporarily disabled by this poll's creator.