time is up

Innspill til Oslomål 9: Infrastruktur for framtiden

Ideas
Pros and cons
Votes
Kanskje si noe om arbeidsdeltagelse? Jeg får følelsen av at fattigdom kun skal løses ved omfordeling via sosiale og økonomiske stønader. Men et hovedmål her må vel være jevnere lønninger og full arbeidsdeltagelse? Det står at "Problemer knyttet til integrering, skolefrafall og fremmedgjort ungdom... more
by Frøydis Gammelsæter
0
Veldig høy skatt på bolig nr.2/investering i boligeiendom i Oslo for å hindre at prisene øker pga rike folk kjøper bolig for å investere snarere enn å bo. Dette vil kunne bidra til å gi flere mulighet til å eie.
by Frøydis Gammelsæter
0

Adding new ideas is temporarily disabled by this poll's creator.