time is up

Wat is volgens jou de beste tool of app voor het onderwijs?

Ideas
Pros and cons
Votes
Afhankelijk van aard van de toepassing, maar Get Kahoot is wel fun.
by Mathias
 
1
Tim Vuylsteke

Adding new ideas is temporarily disabled by this poll's creator.