time is up

Hvilket Oslomål synes du er aller viktigst?

Ideas
Pros and cons
Votes
Oslomål 1: Bekjempe fattigdom // Redusere forskjeller
by Torkil Vederhus
 
Trenger ikke flere bo-systemer for fattige. Boligetaten var jo opprettet for det formålet en gan... more
by Nina Martinsen
1
Nina Martinsen
Oslomål 2: Sunn og bærekraftig mat
by Torkil Vederhus
 
Om mulig sette dette i sammenheng med reduksjon av plastemballasje i matbutikker.
by Arne Hauge
1
Arne Hauge
Oslomål 3: God helse og livskvalitet for alle
by Torkil Vederhus
 
Da må tannhelsen inn i trygdesystemet ;-)
by Nina Martinsen
1
Nina Martinsen
Oslomål 4: En fri og kreativ oppvekst
by Torkil Vederhus
0
Oslomål 5: Frihet og like rettigheter for alle
by Torkil Vederhus
 
Kan ikke bli like rettigheter da ikke alle har råd.
by Nina Martinsen
0
Oslomål 6: Meningsfull fritid og mangfoldig kulturliv
by Torkil Vederhus
0
Oslomål 7: Grønn og trygg transport for alle
by Torkil Vederhus
0
Oslomål 8: Et bærekraftig næringsliv og arbeidsliv for alle
by Torkil Vederhus
0
Oslomål 9: Infrastruktur for framtiden
by Torkil Vederhus
 
T-banen er den største reiseyteren i Oslo men har i dag manglende nettstruktur og et overbelastet... more
by Arne Hauge
1
 
Førerløs T-bane kan gi kostnadsreduksjoner og forbedre tilbudet på banen. Det vil også gi mulighe... more
by Arne Hauge
2
Arne Hauge
Matias Holte
Oslomål 10: Levende nærmiljø og gode nabolag
by Torkil Vederhus
0
Oslomål 11: Mennesker i sentrum, ikke biler
by Torkil Vederhus
 
Den tette byen er miljøvennlig og befolkningen i Oslo har lavere miljøbelastning enn resten av la... more
by Arne Hauge
1
Arne Hauge
Oslomål 12: Bærekraftig forbruk og en sirkulær økonomi
by Torkil Vederhus
0
Oslomål 13: Et klimaregnskap som går i pluss
by Torkil Vederhus
 
3
Andreas Børde
Nina Martinsen
Torkil Vederhus
Oslomål 14: Rent vann og ren fjord
by Torkil Vederhus
1
Nina Martinsen
Oslomål 15: Naturen som kilde til livskvalitet
by Torkil Vederhus
0
Oslomål 16: En ny politisk kultur
by Torkil Vederhus
0
Oslomål 17: Den beste byen for verden
by Torkil Vederhus
0

Adding new ideas is temporarily disabled by this poll's creator.