time is up

Innspill til helheten og overordnede prioriteringer

Ideas
Pros and cons
Votes
Er fattig, men føler at jeg må ha et rusproblem i tillegg for å få hjelp. Pass på så ingen grupper blir glemt i disse innspillene :-(
by Nina Martinsen
0

Adding new ideas is temporarily disabled by this poll's creator.